ஸ்ரீரெட்டி லாரன்ஸ் திடீர் சமாதானம்?

நடிகை ஸ்ரீரெட்டி வீசிய கால் சிலம்புகளில் ஒன்று, லாரன்ஸ் தலையில் விழுந்து அவரது நெற்றியை பெயர்த்த கதையை நாடே அறியும். அவருக்கு மட்டுமா சோதனை? சட்டை முன் பக்கத்தில் பட்டன் வைத்த அத்தனை சினிமாக் காரர்களும் ஐயோ என்று நெஞ்சை பிடித்துக்…