1 Comment
  1. Saravanan says

    ஒழுக்க சீலர் சிவகுமார் மானத்தை ஜோதிகா தேவடியா பயலேன்னு சொல்லி கப்பல் ஏத்திட்டாங்க. யோவ், பாலா, இப்படி வெச்சு செய்ஞ்சிடேயையா.

Leave A Reply

Your email address will not be published.