விஷாலுக்கு எதிராக நடிகர் சங்கத்தின் முன் ஆர்ப்பாட்டம், கூச்சல்!

1

1 Comment
  1. Rajii says

    வாராகி தயாரிப்பாளர் சங்க உறுப்பினரா?
    தோல்வி பயம் அடுத்த நடவடிக்கை இது

    என்னக்கு ஒன்னு விளங்கள இப்ப ஏன் கத்துறாங்க விஷால் அப்படி என்ன சொன்னார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.