Browsing Tag

MSS

பிரெஞ்ச்காரியா இருந்தாலும் தமிழச்சி ஆகிட்டீங்க! ஏழைகளின் எமிஜாக்சனை பாராட்டிய அரசியல்வாதி

அரசியல் மேடைக்கும் சினிமா மேடைக்கும் அதிக பட்சம் ஆறு வித்தியாசம் கூட இருக்காது. அங்கும் பொன்னாடைகள், புகழுரைகள்... இங்கும் பொன்னாடைகள், புகழுரைகள் என்று சேம் பிளட் கொப்பளிக்கும். இருந்தாலும் சில சினிமா மேடைகளில் பழுத்த அரசியல்வாதிகளான…