Read previous post:
எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் மனைவியை ஏமாற்றும் சினிமாக்காரர்கள்? சும்மா விடுமா சுஜாதா ஆவி?

இலக்கிய உலகத்திலும் சினிமா உலகத்திலும் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கியவர் எழுத்தாளர் சுஜாதா! ஐம்பது வருடங்கள் முன்னோக்கி சிந்திக்கிற ஆற்றல் படைக்கும் எழுத்துக்கள் அவருடையது. விஞ்ஞான சிறுகதைகளின்...

Close