இந்தியன் பார்ட் 2 – இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அதற்குள் இவ்வளவு பிரச்சனையா?

https://www.youtube.com/watch?v=oqFfASt5mxM

2 Comments
  1. Sundar says

    There’s a difference between bribe and salary. Why should Kamal sir act for free? Also, Robo was planned with Kamal sir and Preethi Zintha.

  2. Mani says

    2.௦ வே பெரிய பிளாப் ஆக போவுது. இவனுங்க வேற, இந்தியன் பார்ட் 2 வெங்காயம் etc அப்ப்டினுட்டு

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Read previous post:
2 .O – இது எந்திரன் 2 இல்லையா? 2 Point O Big Issue

https://www.youtube.com/watch?v=_1k8ZPpobWc

Close